Kalendář

<<8 / 2020>>
MoTuWeThFrSaSu
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Zobrazit kalendář

Certifikáty

Certifikát společnosti Scio

Projekty školy

Nadace Děti Kultura Sport

 

 

Organizace 1.stupně od 25.5. 2020

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - je na jednom tiskopise čestného prohlášení, který mají všichni přihlášení žáci v úkolech od 18.5.2020 a taky v příloze pod tímto textem. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Oběd mají všichni přihlášení žáci do školy, pokud někdo nebude chodit, odhlaste je.

 

Začátek vzdělávacích aktivit je v 7.45 hod, konec vzdělávacích aktivit podle odjezdu autobusů a podle zájmu rodičů bude nejdéle do 14.00 hod. 

Maximální počet žáků ve skupině bude 15, každý žák v jedné lavici s rozestupy.  Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy podle kritérií počtu přihlášených žáků a času odchodu ze školy.

Skupiny žáků 1., 2., 4.B a 5. ročníku jsou sestaveny podle jednotlivých tříd, žáci 3.ročníku a 4.A jsou spojeni do jedné skupiny v učebně 3.ročníku, celkem 5 skupin.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se budou měnit v týdenních cyklech sudý – lichý týden. V sudý týden třídní učitelky a učitel, lichý týden ostatní stálí pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině.

Výuka tělesné výchovy není možná.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Žáci si do školy přinesou svačinu, pití, přezůvky, psací potřeby, Čj, M a další potřeby podle určení vyučujících.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Organizace hygienických přestávek ve skupinách bude probíhat v různých časech, mezi skupinami proběhne úklid prostor.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu školní družiny. 

Provoz školy a hygienická opatření

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Při prvním příchodu do školy třídní učitelé organizují shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.  Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.  Dále budou žáci přicházet jednotlivě přímo do přidělených tříd, kde se přezují, obuv nechají v určeném prostoru na chodbě, svršky vezmou do třídy. Příchod do školy pro 1. – 4. třídu bude otevřen dolním vchodem, pro žáky 5. ročníku vchodem k šatnám.

Pravidla při poskytování školního stravování

Do jídelny na oběd odcházejí skupiny v následujících časech:

1.třída 11.00 – 11.20

 2. třída 11.10 – 11.30 

3. třída + 4.A  11.25 – 11.45  

4.B třída 11.35 – 11.55

 5. třída 11.50 – 12.10

 V jídelně budou mít skupiny oddělené sekce na stravování – v zadní části liché skupiny, ve přední části sudé skupiny.

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.  

  Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

  Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

  Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Po obědě odcházejí žáci do tříd, kde se budou věnovat odpolední činnosti.

Ze školy odcházejí žáci podle sdělení času odchodů od zákonných zástupců nejpozději do 14 hodin. V případě doprovodu, kdy si pro žáky přijedete, zvoňte u dolního vchodu ke kancelářím. Při změnách času odchodu informujte vyučujícího učitele písemně, kdy žák odchází.

Pedagogové budou vést evidenci účasti žáků. Rodiče mají povinnost informovat o neúčasti přihlášených žáků ve vzdělávacích aktivitách předem nebo nejpozději v konkrétní den neúčasti do 7.30 hod.

PaedDr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

© 2011 - Základní škola a Mateřská škola Traplice • Realizace web studio dat