Kalendář

<<11 / 2020>>
MoTuWeThFrSaSu
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Zobrazit kalendář

Certifikáty

Certifikát společnosti Scio

Projekty školy

Nadace Děti Kultura Sport

 

 

eTWINNING

065.jpg (520x390, 41.61 KB)
090.jpg (520x390, 47.35 KB)

Co je to eTwinning?

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivity na dálku – prostřednictvím informačních komunikačních technologií. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Co mohu jako učitel udělat pro přípravu projektu v rámci aktivity eTwinning?

Jestliže se rozhodneme pro spolupráci v rámci aktivity eTwinning, je třeba nejdříve najít partnerskou školu v EU a zvolit obsah (téma) partnerství. Zvolit téma můžeme tak, aby sloužilo vyučovanému předmětu, vzdělávající se skupině, je také výhodné získat pro spolupráci co nejvíce kolegů a uvažovat o možnostech mezipředmětového vyučování, práce na projektu tak bude přínosem pro celou školu. Hlavně však nesmíme zapomenout na naše žáky, pro které by účast v projektu měla být zajímavá a přínosná.

Co lze v rámci programu eTwinning uskutečnit?

Spolupráce v programu eTwinning může probíhat jako součást jakéhokoli vyučovacího předmětu na vybrané téma. Vždy však připravujeme aktivity slučitelné s národním vzdělávacím programem v zemích partnerských škol (v ČR s naším ŠVP), při projektu můžeme využít jak informační a komunikační technologie, tak tvořivé aktivity v rámci výuky mimo počítače (např. metody projektového vyučování). Program eTwinning může hrát významnou roli v propojení nejen škol, ale také společenství, které je obklopují. Mezi městy a regiony existuje dlouholetá tradice partnerské spolupráce. Tato síť se díky aktivitě eTwinning může rozšířit i mezi školy, mezi jejich učitele, žáky a jejich rodiče, místní orgány státní správy a samosprávy, kulturní instituce, média, firmy a stát se tak základem pro rozvoj evropské občanské společnosti.

Proč bychom se měli do aktivity eTwinning zapojit?

Důvodů by se našlo jistě mnoho. Mezi nejdůležitější cíle však patří:

 • motivovovat žáky tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,
 • využívat informační a komunikační technologie, naučit žáky používat internet a komunikační prostředky jako jsou webové kamery, digitální technika, interaktivní tabule při výuce
 • poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích, budovat komunitu škol v Evropě
 • seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti,
 • dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,
 • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,
 • rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,
 • zlepšit si znalosti cizího jazyka,
 • zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.
 • řada vzdělávacích seminářů a především živá komunikace, kterou vedou učitelé ze všech zemí, činí z eTwinningu velmi efektivní prostředek jejich profesního rozvoje

Jak se zapojila naše škola?


V současné době se zapojili do aktivit eTwinningu žáci 4.třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Yvetty Muckové.
Mají rozpracovány dva projekty:

 • se Základnou školou Károlya Domeho v Iži, Slovensko, na téma „Ochrana životného prostredia“
 • se Základnou školou J.A.Komenského v Púchove, Slovensko na téma „Biodiverzita a příroda kolem nás“ .

S projektem Slunečnice podporujeme kampaň na ochranu biodiversity Evropské komise pro životní prostředí.Oba projekty se týkají ochrany přírody. Přečteme si vice informací a také tipy, jak můžeme přispět k prevenci ztráty biodiversity a ochraně přírody. Dáme najevo své odhodlání tím, že se staneme součástí oblíbeného řetězce, vypěstovali jsme si semínka slunečnic, která sesbíráme a v zimě použijeme ke krmení ptáků. Na jaře část semínek znovu zasadíme, abychom měli novou úrodu. Ke všemu připravíme fotodokumentaci, školní nástěnku, připravíme informace pro školní web. Podělíme se o své zkušenosti se svými přáteli z jiných škol, spolužáky a členy rodiny a ukážeme jim jak podporujeme ochranu přírody.

 

© 2011 - Základní škola a Mateřská škola Traplice • Realizace web studio dat